Máy tập dạng xe đạp

Máy tập dạng xe đạp là loại máy tập xe đạp có yên ngồi dạng đứng, giống với xe đạp thông thường. Xe đạp tập dạng này có nguồn điện cung cấp.

Xem tất cả 3 kết quả