1. Ngân Hàng ACB Chi Nhánh Thủ Đức: 167331599 ; chủ tài khoản Trần Công Danh
  2. Ngân Hàng VietComBank chi nhánh quận 7: 0181001624232 ;  chủ tài khoản Trần Công Danh